VIKEN FYLKESKOMMUNE GIR STØTTE TIL BÆRUM RIDEKLUBBS NASJONALE STEVNE UNDER KOHS

Viken Fylkeskommune har valgt å støtte Bærum Rideklubb med bidrag til det nasjonale stevnet på Kingsland Oslo Horse Show!

Dette sier Agnes Mithassel om tildelingen, på vegne av Bærum Rideklubb:

«Fylkeskommunen deler ut midler til store arrangementer av nasjonal eller internasjonal betydning. Bærum Rideklubb synes det er svært hyggelig at Viken Fylkeskommune anerkjenner klubbens del av det som er det største arrangementet innen ryttersport i Norge.

Bærum rideklubb har vist at arrangementet kan vise til økt attraktivitet og verdiskapning for Viken, og har målsetting om å trekke til seg deltakere og publikum fra hele Norge. Med viktige tiltak for å være et bærekraftig arrangement ble klubben tildelt et kjærkomment økonomisk bidrag!

Bidraget vil brukes til å dekke de kostnadene klubben har i forbindelse med Kingsland Oslo Horse Show, og dersom det skulle være noe til overs, vil dette uavkortet gå tilbake til klubbens medlemmer og ryttersporten, i form av nye arrangementer».

Det nasjonale stevnet vårt, i regi av Bærum Rideklubb, finner sted på Telenor Arena fra 5. til 9. oktober.

Vil du være en del av Norges fineste innendørsstevne?

Det er fortsatt mulig å melde seg på!