En kveld med tips

Hvordan tenker egentlig dommerne – og hvordan kan man trene for å forbedre øvelsene? Tipsene fikk man under fredagens clinic med Pether Markne i spissen.

Vår egen internasjonale dressurdommer Trond Asmyr slo innledningsvis fast: – En dressurdommers utgangspunkt er å se etter det som er bra og registrere det som er negativt.

En dressurdommer skal ha fokus på mange enkeltdeler – og hvorfra man ser en øvelse, har stor betydning for hvordan en øvelse ses – og dermed bedømmes. Et bisittende dommerpanel illustrerte dette ved å gjøre bedømmelser av enkeltøvelser utført av testrytterne, som bestod av to ponniekvipasjer, to ekvipasjer på MA-nivå og to ekvipasjer på Grand Prix-nivå. Ekvipasjene viste først sine øvelser, så ble publikum spurt via håndsrekning om hvilken av de to ekvipasjene man syntes utførte oppgaven best. Deretter kom dommerne med sine karakterer og begrunnelser for disse. Det var ikke alltid de var i synk med publikum – og dommerne forklarte.

Pethers treningstips

Så var det Pether Marknes tur. Han tok fatt i ekvipasjene og jobbet for å forbedre øvelsene. For å gjøre gode økninger og overganger fra galopp, er en god grunnrytme i galoppen viktig. For å kunne gjøre et godt mellomtrav, må hesten være godt fremme for sjenkelen, med aktive bakbein. – Må du sitte og hele tiden holde hesten fremme med sjenkelen? Ri tempovekslinger og tenk på det som en dimmer. Ikke bare av og på, men variasjoner – og hold sjenklene stille, sa Markne.

To ekvipasjer på MA-nivå fikk blant annet i oppgave å gjøre traverser. I en slik øvelse utfordres dommerne ekstra i forhold til hvor de sitter – grad av bøyning er lettere å vurdere forfra, likeså hvis f.eks. forparten skulle komme til å lede på et tidspunkt i øvelsen. Markne jobbet med ekvipasjene ved å veksle mellom travers og versade, med tempovekslinger.

GP-ekvipasjene fikk i oppgave å gjøre seriebytter samt passage og piaff-overganger. God galopprytme ble igjen understreket som en viktig forutsetning for kvalitet. At hesten ikke blir for høy i formen og på den måten låser seg ble også poengtert – med en slik utfordring var Marknes tips å tenke rytme, frem og ned i formen. For passage var et av Marknes tips å tenke på å veksle i rytmen for å holde hesten kvikk – og at det å vende hesten i piaff var en måte for å passe på å at hesten holdes aktiv.